Program diety
specjalistycznej

PIERWSZA WIZYTA
w trakcie pierwszej wizyty trwającej około 60 min, przeprowadzam z pacjentem obszerny wywiad żywieniowy, w celu uzyskania jak największej ilości niezbędnych informacji do opracowania zaleceń żywieniowych. Analizuję przyniesiony przez pacjenta dzienniczek żywieniowy, a także zalecenia lekarskie, wyniki badań. U każdego pacjenta u którego nie ma przeciwwskazań, dokonuję analizy składu masy ciała z wykorzystaniem metody BIA, a następnie omawiam wynik z pacjentem. Dodatkowo dokonuję podstawowych pomiarów antropometrycznych, również niezbędnych do obliczenia specjalistycznych wskaźników, pomagających w określeniu aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Ustalam z pacjentem główny cel żywieniowy oraz wspólnie określamy sposób jego realizacji.

Cena: 120 zł

 

PLAN ŻYWIENIOWY
Plan żywieniowy opracowuję osobiście oraz indywidualnie dla każdego pacjenta. Plan zawiera ogólne zalecenia dietetyczne, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Oferuję szczegółowy jadłospis na 7,14,21 dni, składający się z ustalonej z pacjentem ilości posiłków. Każdy posiłek posiada przepis, z listą niezbędnych produktów spożywczych wraz z gramaturą, potrzebnych do przyrządzenia poszczególnych dań. Dodatkowo generuję dla pacjenta listę zakupów na każdy tydzień diety. Tworząc plan żywieniowy dla pacjenta, uwzględniam jego potrzeby, stan zdrowia organizmu, możliwości, a także poziom motywacji. W związku iż podchodzę do każdego pacjenta indywidualnie, okres oczekiwania na plan żywieniowy może wynosić do 7 dni.

Cena:

 • – jadłospis na 5 dni –teraz 42 zł zamiast 70 zł
 • – jadłospis na 7 dni –teraz 60 zł zamiast 100 zł
 • – jadłospis na 14 dni –teraz 90 zł zamiast  150 zł

 

WIZYTA KONTROLNA
Wizyta kontrolna trwająca około 20 minut, jest bardzo ważnym elementem diety specjalistycznej. Głównym celem wizyt kontrolnych, jest monitorowanie przebiegu całego procesu diety specjalistycznej, w celu szybkiego wyłapywania ewentualnych błędów żywieniowych oraz ich korekty. Wizyta kontrolna spełnia również bardzo ważną funkcję motywacyjną, gdyż na każdej wizycie dokonuję razem z pacjentem oceny postępów, a także określamy stopień realizacji założonego celu. W trakcie takiej wizyty dokonuję pomiaru oraz analizy składu masy ciała pacjenta, a także pozostałych parametrów antropometrycznych oraz wskaźników. W ramach wizyt kontrolnych wdrażam również zmiany w planie żywieniowym, adekwatne do zmian zapotrzebowania pacjenta na energię oraz składniki odżywcze.

Cena: 100 zł

 

PAKIETY OPIEKI DIETETYCZNEJ
Proponuję również ofertę współpracy długofalowej w postaci pakietów opieki dietetycznej:

MINIMUM
 • – pierwsza wizyta
 • – plan żywieniowy na 14 dni
 • – 1 wizyta kontrolna
Cena: 320 zł
OPTIMUM
 • – pierwsza wizyta
 • – 2x plan żywieniowy na 14 dni
 • – 3 wizyty kontrolne
Cena: 620 zł
PREMIUM
 • – pierwsza wizyta
 • – 3x plan żywieniowy na 14 dni
 • – 5 wizyt kontrolnych
Cena: 900 zł